diumenge, 28 de desembre de 2014

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN SOBRE UNA COMUNITAT AUTÓNOMA

Aquest treball està pensat per fer en parelles treballant en equip; això vol dir que en tot moment us heu d’organitzar pensant en que el resultat del treball és responsabilitat de tots dos i per tant a l’hora de treballar cal: parlar, proposar, acordar, consensuar i revisar sempre el que s’està fent i sobretot abans de lliurar-ho.

àL’estudi de la comunitat que heu triat ha de tenir els següents aspectes:
1.        Situació i límits
2.        Relleu i hidrografia
3.        Clima, vegetació i reserves naturals
4.        Població
5.        Activitats econòmiques
6.        Vies de comunicació
7.        Cultura

àLa seva presentació haurà de ser en Power Point en el que hi hagi una diapositiva per a cada aspecte, com a mínim.

àLa informació la podeu buscar en llibres, atles, enciclopèdies, llibres de socials, dossier propi, internet....; però sempre heu de tenir en compte que només seran fonts d’informació i que el contingut del vostre treball l’heu d’elaborar a partir d’aquesta informació d’una manera clara que serveixi per explicar posteriorment als vostres companys.

à Es valorarà el següent:
1.        L’actitud de l’alumne (a nivell individual) al llarg de tot el procés: aportació de material, interès en fer-ho bé, treball i constància ....
2.        El contingut del treball realitzat
3.        Es farà una referència a l’expressió oral castellana, ja que tot aquest treball haurà de ser fet en castellà