dimarts, 12 de gener de 2016

GUIÓ PER AL TREBALL DELS LLIBRES DE LECTURA

GUIÓ PER AL TREBALL DELS LLIBRES DE LECTURA 

Portada:
Ha d’ incloure el títol del llibre llegit, una il·lustració, i el teu nom complet i el curs

Títol:

Títol Original (Si és una traducció):

Autor:

Traducció: Si és una traducció, qui l’ha feta?

1ª edició: any

Aquesta edició: any

Editorial:

Resum de l’argument:
1. Plantejament:
    1.1. Qui? Personatges que intervenen en la història: …
           Els personatges són:…(persones, animals, éssers fantàstics)
     1.2. On? Lloc o llocs on passa la història: … (reals o ficticis)
     1.3. Quan? Temps:… (Té lloc al present, al passat, al futur,…)                

2. Nus:
     Què els passa als personatges?...

3. Desenllaç:
     Com acaba la història? …

4. To:
     Fa referència a la manera com s’explica la història: realista, divertida, trista…

Valoració i opinió personal sobre el llibre:
Si diries que és un bon llibre o no, i explica perquè ho trobes.


Excepte a la coberta que és lliure, la lletra del treball ha d’esser ARIAL 12

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada